Erasmus+

Informacje

Nasza szkoła oferuje swoim uczniom oraz kadrze możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowych projektach krótkoterminowych
realizowanych we współpracy z Polską Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Aktualności

Erasmus+ Czechy 2022

Kontakt

Technikum Usług Fryzjerskich Dehag extra
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 85 74 99 446
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Email: szkola@dehagextra.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl