Kursy fryzjerskie

Informacje

 

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Słuchacze kursu nabywają umiejętności w:

  •  wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
  •  wykonywaniu zabiegów chemicznych włosów;
  •  wykonywaniu strzyżenia włosów;
  •  wykonywaniu projektów i stylizacji fryzur.

 Kursy organizowane są przez szkołę „DEHAGextra” mieszczącą się w budynku Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9 „DEHAG extra” posiada doskonałą bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć teoretycznych jak i praktycznych ( posiada sieć salonów fryzjerskich) oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Słuchacz, który uzyska zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Słuchacz, który zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Druk podania do pobrania tutaj:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły: 

Siedziba szkoły: ul. Krakowska 9,  15-875 Białystok.
Sekretariat mieści się w pokoju nr 7.

Kontakt

Technikum Usług Fryzjerskich Dehag extra
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 85 74 99 446
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Email: szkola@dehagextra.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl