Rekrutacja

Informacje

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć następujące dokumenty:

  • podanie (druk do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej),
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu (OKE),
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Druk podania do pobrania tutaj:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły: 

Siedziba szkoły: ul. Krakowska 9,  15-875 Białystok.
Sekretariat mieści się w pokoju nr 7.

Kontakt

Technikum Usług Fryzjerskich Dehag extra
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 85 74 99 446
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Email: szkola@dehagextra.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl