Technikum Usług Fryzjerskich DEHAG extra

Wolontariat

Nasi uczniowie zostali wyróżnieni zaproszeniem do udziału w seminarium Naukowym Młodzi w Działaniu, na którym mieli okazję zaprezentować działalność wolontariacką naszych szkół oraz zaobserwować akcje innych szkół z Białegostoku.

Szkołę reprezentowała Karina Siemionkowicz z kl. 2 wraz z nauczycielem języka angielskiego panem Filipem Tałałaj.

Kontakt

Technikum Usług Fryzjerskich Dehag extra
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 85 74 99 446
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Email: szkola@dehagextra.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl